Ít ai biết Karl Lagerfeld là tác giả của một chế độ ăn kiêng giúp ông giảm tới 40kg/năm - GUU.vn