Jennie (Black Pink) tỏa sáng tại Paris Fashion Week nhưng body có 'thần thánh' như mọi người ca tụng? - Tiin.vn