Kaia Gerber tiếp tục “thừa thắng xông lên” với chiến dịch quảng cáo Xuân Hè 2019 của Jimmy Choo