Khách đến nhà tôi năm nào cũng hỏi món nước giải ngán này, thực ra cách làm cực dễ!