Khoe body sau Tết: Elly Trần, Hân hoa hậu nuột nà đẳng cấp, nhìn Ngân Anh chán hẳn