Không ai mong muốn, nhưng tuyển Việt Nam sẽ bị loại ở Asian Cup 2019 nếu xảy ra kịch bản này