Không chỉ mỗi Lan Ngọc, Chi Pu cũng được tạo hình kiểu cách nhưng lại... chẳng đẹp mấy trong “She Was Pretty” bản Việt