Không riêng Lương Bằng Quang và Ngân 98, nhiều sao Việt tự tin "khoe thành tích" PTTM