Kim Kardashian hướng dẫn makeup nhưng dân tình chỉ chú ý đến chi tiết bất thường này trên gương mặt