Kim Kardashian lại gây 'bỏng mắt' với vòng 1 lồ lộ khi tham dự lễ trao giải - Tiin.vn