Lại đắng lòng chuyện mua hàng online: Biết em vốn thích màu đào, anh đã bồi hồi gửi lại ốp chanh…