Lan Ngọc xinh như thế này mà lên phim bị dìm quá trời quá đất