Lo gặp tai biến, cha mẹ quyết tẩy chay vaccine khiến con lĩnh hậu quả