Lỡ hẹn với Paris Fashion Week một cách đáng tiếc, phải chăng YG đang tìm cách 'dìm' Lisa bằng được? - Tiin.vn