Louis Vuitton ra mắt bộ bút chì màu 21 triệu đồng dành cho các dân chơi yêu vẽ vời - GUU.vn