Louis Vuitton viết lại kỉ yếu của một người đàn ông trong chiến dịch quảng bá mới