L’Usine ra mắt thực đơn “all-day breakfast” mới: sạch, đẹp và ngon