Lý Quí Khánh là đại diện duy nhất của Việt Nam được đích thân Louis Vuitton mời sang Pháp dự show