Mang thai 35 tuần chỉ tăng 3kg, vẫn xinh đẹp, đi du lịch thoải mái và bí quyết đáng học hỏi của bà mẹ 2 con