Mặt mộc vô số khuyết điểm, H’Hen Niê vẫn chiếm trọn 10 điểm vì điều này