Mới đầu năm, Thúy Vi đã khiến dân tình “tắc thở” khi o ép vòng 1 đến độ muốn trào ra ngoài