Một trang phục hai số phận: người rườm rà sến sẩm, người thanh lịch sang chảnh - GUU.vn