Năm 2019 chính là kỷ nguyên của 5 thành phần dưỡng da này trong mỹ phẩm xứ Hàn