Nào có thua người lớn, nhóc tỳ nhà sao Việt xúng xính diện áo dài, nổi nhất là mẹ con Thu Thảo và Hà Anh