Nấu theo công thức này, nước dùng bát phở của tôi lúc nào cũng ngon tuyệt đỉnh