Nếu chỉ có 400k, bạn vẫn dư sức mua một thỏi son đỏ thật xinh đón Tết