Nếu thường đau họng vào mùa xuân có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị bệnh này