Ngày chớm đông, ghé quán nhỏ 20 năm tuổi trong khu tập thể Hà Nội ăn bún bò chuẩn vị xứ Huế