Ngày mưa lạnh ăn cá kho tiêu là chuẩn không cần chỉnh