Nghệ sĩ Hà Nội nô nức dự triển lãm trưng bày “Báu vật đại ngàn” tại Hà Nội