Ngô Cẩn Ngôn bỗng “lùn” đi 10 phân khi chọn sai mẫu quần, và đó là lý do bạn đừng học theo cô ấy