Ngủ gật: Hương Giang, Chi Pu vẫn xinh không góc chết nhưng Gil Lê mới đỉnh của đỉnh