Người xứ Quảng có món cá chiên gây thương nhớ, ai đi xa cũng day dứt không quên