Nhà thiết kế dân tộc Tày gây ấn tượng tại Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam