Nhiều người cấp cứu vì lên cơn hen trong rét đậm, bác sĩ chỉ cách phòng bệnh này