Nhiều người theo đuổi quy trình skincare tối giản, nhưng đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng cho tất cả