Nhìn Johnny Trí Nguyễn mà cứ ngỡ Robinson vừa trở về từ đảo hoang: Ai đấy hãy trả lại chàng soái ca trong mơ cho hội chị em có được không?