Nhìn Mai Phương Thúy để thấy kính áp tròng đôi khi sẽ “vô hiệu hóa” nhan sắc của Hoa hậu