Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi không ngại so sánh với 'át chủ bài' Song Ji Hyo! - Tiin.vn