NTK Adrian Anh Tuấn trình diễn bộ sưu tập mới tại Trung Quốc - Tiin.vn