NTK Công Trí đưa Cuộc Dạo Chơi Của Những Vì Sao đến với New York Fashion Week 2019