Nữ Doanh Nhân Nguyễn Khánh Hào được bình chọn Doanh Nhân Kết Nối Xuất Sắc trong sự kiện Happiness Is Giving