Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thêm - Thành viên Ban tổ chức Táo quân Happy Women 2021