Nữ doanh nhân Phạm Quỳnh chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp hiện đại thời đại mới