Nữ doanh nhân Trần Hoàng Trà Giang - Phó ban tổ chức Táo Quân Happy Women 2021