Nữ hoàng Grand – doanh nhân Nguyễn Hiền sẽ đồng hành cùng thí sinh Queen of the spa 2019