Nuskin Việt Nam trao tặng 30 xe đạp cho nông dân Nghệ An