Phát hiện có bầu 4 tuần nhưng chủ quan đến tháng thứ 5 mới đi siêu âm, bà mẹ ngất lịm khi nghe thông báo từ bác sĩ