Phỏng vấn 8/3: Tóc dài hay tóc ngắn - Đâu mới là tiêu chuẩn tóc đẹp của phụ nữ 4.0? | ELLE Việt Nam