Quan niệm sai lầm về những nguy cơ dẫn tới ung thư phổi